Powiatowe inwestycje w Dębówce i Starej Suchej

0
124

Trwa drugi etap modernizacji blisko 1 km drogi powiatowej w gminie Teresin. Wykonawcą zadania dotyczącego przebudowy drogi łączącej Dębówkę z Zielonką jest sochaczewska firma „Prima”. Inwestycja ma być zakończona do 30 września br.

W ramach dwóch etapów roboty obejmą m.in. rozbiórkę elementów istniejących zjazdów oraz frezowanie nawierzchni, ułożenie krawężnika po stronie istniejącego chodnika, podbudowę z kruszywa, dodatkową stabilizację jezdni, położenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną też zjazdy na działki przyległe do drogi. Oczyszczony i odmulony będzie przydrożny rów. Nastąpi też profilowanie oraz uzupełnienie kruszywem poboczy.

Sezon letni sprzyja inwestycjom prowadzonym przez powiat, dlatego rozpoczęła się także bardzo oczekiwana przez mieszkańców gminy Nowa Sucha przebudowa drogi powiatowej Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra. To drugi etap tej inwestycji. Do końca października br. firma „Prima” ma dokonać modernizacji tej ważnej trasy na odcinku blisko 4 km. Tu, planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności m.in. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni do 6 metrów, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych na całej długości, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej długości, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie