Powiatowe inwestycje w mieście

0
29

trojanowska1

W 2008 roku oddana została do użytku wyremontowana droga powiatowa Wypalenisko – Zosin w gminie Sochaczew. Inwestycja zrealizowana została przez samorząd powiatowy w partnerstwie z gminą Sochaczew na odcinku ok. 2 km na terenie wspomnianej gminy. W ostatnich dniach wylany został asfalt na kolejnym odcinku tej drogi na terenie miasta, tj. ul. Trojanowskiej.

W ostatnich dniach w ramach bieżącego utrzymania dróg został wyremontowany najbardziej newralgiczny odcinek drogi na terenie miasta o długości ok. 350 metrów – od firmy MFO w stronę cmentarza. Wkrótce też poprawione zostaną na tym odcinku pobocza. Sukcesywnie uzupełniane są też największe ubytki w jezdni, których najwięcej jest po zimie. – Wyremontowany odcinek drogi w ostatnich latach uległ dużemu zniszczeniu, głównie pobocza, a to za sprawą znacznego natężenie ruchu dużych pojazdów, głównie tirów. Ich kierowcy, czekając na rozładunek, pozostawiają swe samochody ciężarowe na poboczu, zresztą nielegalnie. W konsekwencji zarówno rowerzyści, jak i kierowcy aut osobowych poruszają się drogą, która do bezpiecznych dziś nie należy. Powiatowy Zarząd Dróg, któremu podlega droga, nie jest w stanie na bieżąco remontować tylko tej drogi – wyjaśnia Janusz Ciura, wicestarosta.

Jak zaznacza wicestarosta, samorząd powiatowy nie może wyremontować całej ulicy Trojanowskiej w mieście, a to z jednego zasadniczego powodu. – Brak kanalizacji sanitarnej wykonanej przez ZWiK na tej drodze uniemożliwia nam zrealizowanie inwestycji, choćby jej fragmentu. Jak tylko burmistrz przystąpi do wykonania wzdłuż Trojanowskiej swojej inwestycji – czyli ułożenia kanalizacji, która częściowo przebiega pod drogą, powiat wyasygnuje środki na jej przebudowę. W związku z tym nie jest zasadnym kłaść asfalt, by za chwilę go niszczyć pod miejską inwestycję – reasumuje wicestarosta.
ikonka Starostwo

trojanowska2 trojanowska3 trojanowska4