Powołano skarbnika Gminy Sochaczew

0
20

Podczas sesji Rady Gminy Sochaczew nominację na stanowisko skarbnika gminy otrzymała ponownie Alicja Ziółkowska. Piastująca stanowisko do tej pory sprawowała tą funkcję z najwyższa dbałością o finanse gminy.

Zmiana na stanowisku podyktowana jest odwołaniem poprzedniego skarbnika, co podczas sesji rady gminy w dniu 4 września wyjaśniał wójt Mirosław Orliński – Podczas poprzedniej sesji rady ze stanowiska skarbnika Gminy Sochaczew odwołano Alicję Ziółkowską, w związku z przejściem na emeryturę. Obowiązki skarbnika Gminy są jednymi z najważniejszych. Pilnowanie spraw finansowych, budżetowych, dbałość o budżet gminy jest bardzo ważną rzeczą całej działalności gminy. Pani Alicja wykonuje tę funkcję bardzo dobrze. Wszelkie sprawy staramy się zrealizować, do tego potrzeba dobrej woli całej rady, ale także zabezpieczenia środków, aby na nasze zadania i prośby starczyło funduszy. Uważam, że Pani Alicja z wielką dbałością wykonuje ta swoją funkcję skarbnika Gminy. Stara się rzetelnie i dokładnie rozliczyć i prowadzić, dzięki temu nasza pozycja jako gminy jest bardzo dobra. 

Powołanie na skarbnika gminy Alicji Ziółkowskiej zostało poparte wszystkimi głosami radnych.

– Dziękuję za zaufanie oraz wiele miłych słów. Postaram się ze swojej strony, aby dalsza współpraca układała się jak do tej pory. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie i wiedza pozwolą, że będziemy owocnie pracować na rzecz Gminy Sochaczew – mówiła Alicja Ziółkowska.

Funkcję Skarbnika Gminy Sochaczew Alicja Ziółkowska objęła od 4 września br.