Pozytywna komunikacja w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

0
42

5.03.2016 r. (sobota) odbyły się pierwsze warsztaty dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie dotyczące pozytywnej komunikacji, które poprowadziła psycholog Martyna Wojciechowska. Mieszkańcy, którzy pojawili się na spotkaniu bardzo chętnie zabierali głos oraz angażowali się w ćwiczenia. Prowadzący przedstawił bariery komunikacyjne i na podstawie własnych doświadczeń oraz podanych przykładów uczestnicy analizowali, co mogło być barierą. Największe ożywienie wywołało ćwiczenie „Jak powstaje plotka?”, uczestnicy chętnie wzięli udział i prezentowali dużo pozytywnych emocji. Wszyscy mieszkańcy aktywnie słuchali, chwilami ożywiali się i prezentowali swój punkt widzenia. W szczególności Pan Aleksander wykazał się dużą aktywnością podając bardzo konkretne przykłady oraz uzasadniając swoje wypowiedzi w sposób poprawny.

Warsztaty miały bardzo duże znaczenie dla mieszkańców domu, gdyż pozytywna komunikacja to rozmowa oraz kontakt z innymi osobami oparty na wzajemnym szacunku, zrozumieniu oraz empatycznej postawie. Istnieją bariery komunikacyjne, które utrudniają zawieranie trwałych związków przyjacielskich. W placówce, gdzie przebywa tyle różnych osób pozytywna komunikacja ma charakter znaczący w codziennych relacjach. Pani Martyna zapowiedziała cykl warsztatów dotyczących komunikacji międzyludzkiej, co zostało przyjęte przez mieszkańców z wielkim entuzjazmem.

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie