Prace przy budowie kanalizacji wznowione

0
55

W związku z poprawą warunków atmosferycznych ponownie ruszyły prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego. W minionym roku udało się wykonać sieć kanalizacyjną w 40 %, zaś wodociągową w ponad 76 %.

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o. oraz wykonawcy tych inwestycji starają się zminimalizować utrudnienia, wynikające z prowadzonych robót. Są to głównie prace ziemne, więc oczywistym jest, że występują pewne problemy komunikacyjne w określonych rejonach. Na szczęście to sytuacja przemijająca, a wykonawca robót zobligowany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia inwestycji. ZWiK-Sochaczew przeprasza za wszelkie niedogodności i utrudnienia.

Obecnie budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego do torów. Pozostanie jeszcze sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego – odcinek od skrzyżowania z Kraszewskiego do skrzyżowania z Langiewicza. W ramach tego zadania zostanie również wybudowana sieć wodociągowa w ulicy Lechickiej.

Przypominamy, że ZWiK realizuje budowę zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej do granicy nieruchomości. Oznacza to, że wykonuje główną nitkę w ulicy oraz odcinki przyłączy od niej aż do granic poszczególnych nieruchomości. Budowa kolejnych odcinków przyłączy, już na terenie prywatnym leży po stronie właściciela posesji.

Przyłącza można wykonywać własnym sumptem, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub sochaczewskim wodociągom.

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o. zaprasza do swej siedziby przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Konieczne jest wstępne omówienie warunków wykonania przyłącza. Można to uczynić na miejscu, w Biurze Obsługi Klienta lub bezpośrednio z wykonawcą robót lub przedstawicielem ZWiK na terenie budowy. Informacji udzielą również pracownicy BOK pod numerem telefonu  46 862-82-30 wew. 34. Na wszelkie pytania odpowie również Magdalena Kaczorowska – inspektor nadzoru budowlanego, pod numerem telefonu 662-296-467.

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

.