Prawie 400 tysięcy dla stowarzyszeń

0
47

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej.

W tym roku na współpracę z tzw. trzecim sektorem ratusz odłożył 409 tys. zł. O podziale tej kwoty między lokalne stowarzyszenia zdecydowała komisja konkursowa, która w grudniu i styczniu spotkała się aż na pięciu posiedzeniach. To ona dokonała formalnej i merytorycznej oceny ponad 70 ofert, a z nich ostatecznie dofinansowanie uzyskało 65. Dotację przyznano wszystkim projektom, które zdobyły wymagane minimum 50 pkt. Tym samym do lokalnych organizacji trafi 386 tys. zł. Podział środków jest następujący:

Upowszechnianie   kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp. – 7.000 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000 zł

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych typu rajdy zloty, spływy promujące walory turystyczne i krajoznawcze miasta i regionu
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000 zł

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
– Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa – 1.000 zł
– Stowarzyszenie „Z Sercem do Wszystkich” – 3.000 zł

Wspieranie organizacji i twórczych działań w zakresie realizacji   przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000 zł
– Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – 3.000 zł
– Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” – 3.000 zł

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców w szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 8.500 zł
– Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 5.000 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej – 11.500 zł
– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł
– Stowarzyszenie „Nad Bzurą” – 1.500 zł

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł
– Stowarzyszenie „Z Sercem Do Wszystkich” – 2.500 zł

Wspieranie   działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 30.000 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 7.000 zł
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 10.000 zł

Organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji
– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 3.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew – 6.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 5.000 zł
– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 6.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do i Karate Goju Ryu – 1.500 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.000 zł
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 14.000 zł
– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 10.000 zł
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 5.000 zł
– Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3.500 zł

Organizowanie   zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych
– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.000 zł
– Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego- 2.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 2.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 3.000 zł
– Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 3.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 12.000 zł
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 3.000 zł
– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 3.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 3.000 zł
– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 7.000 zł

Wspieranie działań w zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 1.000 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2.000 zł
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 5.000 zł

Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii
– Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp. – 5.000 zł
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 1.000 zł
– Stowarzyszenie „Z Sercem do Wszystkich” – 2.000 zł

Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.500 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.500 zł
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 3.000 zł

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania narkomanii
– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 6.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 3.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 2.500 zł
– Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5.000 zł
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 7.000 zł
– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 5.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 12.500 zł
– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 10.000 zł
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 3.000 zł
– Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3.000 zł

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 39.000 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 13.000 zł
– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 13.000 zł