Prawie 800 tys. na profilaktykę

0
35

Rada miasta zatwierdziła miejskie programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Na cały wachlarz działań opisywanych w obydwu programach ratusz wydzielił w budżecie 770 tys. zł.

Większość tej kwoty, 640 tys. zł, przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego ramach ratusz chce m.in. doposażyć Ogródek Jordanowski w al. 600-lecia w elementy do zabawy (72 tys.), wykonać gry chodnikowe w ramach projektu „Skacz, baw i ucz się” (30 tys.) oraz prace związane z poprawą bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do placu zabaw przy ul. Kozubowskiego – „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie” (20 tys.). Kolejna duża kwota, 170 tys. zł, to dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie projektu „Trener osiedlowy”, organizowanie otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z trudnych wychowawczo rodzin, prowadzenie programów i projektów kulturalnych   zawierających elementy profilaktyczne.

Na   przeciwdziałanie narkomanii z budżetu wydzielono 130 tys., przy czym 90 tys. to dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób mających problem z narkotykami i dopalaczami (oraz ich rodzin), organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, realizację programów i projektów kulturalnych, na „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury”, wdrażanie programów profilaktycznych w sochaczewskich szkołach. (daw)