Program „Agroenergia”

0
20

Ruszył program „Agroenergia”

Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek skierowane jest do rolników indywidualnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji do 40% kosztów, a pożyczka – do 100% kosztów wybudowania instalacji fotowoltaicznej.

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/