Program „Aktywny samorząd”

0
27

Rada Powiatu w Sochaczewie na sesji 30 stycznia br. podjęła decyzję o przystąpieniu po raz kolejny przez powiat sochaczewski do realizacji w 2018 rok programu „Aktywny Samorząd”.       

Realizowany z sukcesami od kilku lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie program to forma wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ma on na celu likwidację barier ograniczających ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie oraz wyeliminowanie przeszkód w dostępie do edukacji. Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w kolejnych miesiącach określi szczegółowo zakres programu na 2018 r. Na jego podstawie upoważnione osoby potrzebujące będą mogły składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

– Program „Aktywny Samorząd” umożliwia samorządom włączanie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych – mówi Katarzyna Kajak, dyrektor PCPR.

Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu otrzyma do 6,5% środków wydatkowanych na realizację zadań.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie