Program „Bezpieczna+” w Chopinie, czyli rozważnie o zagrożeniach współczesnego świata

0
194

Bezpieczeństwo młodzieży  to priorytetowy temat dla dyrekcji i nauczycieli ZSO w Sochaczewie. Dlatego też nasza szkoła przystąpiła do Rządowego  Programu „Bezpieczna+”, w listopadzie i grudniu realizując kolejne założenia tego ważnego  dla wszystkich programu.

Odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców dotyczących zagrożeń związanych z uzależnieniem dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie i zagrożeń w cyberprzestrzeni, jak również procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczniowie liceum i gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez trenera z Centrum Działań Profilaktycznych, obejrzeli spektakl, którego problematyka obejmowała nie tylko bezpieczne korzystanie z Internetu, ale również z telefonów komórkowych. Aktorzy teatru „Moralitet” zachęcali do ostrożności, rozsądku i asertywności w kontaktach nawiązywanych w sieci. Niezwykle ciekawe było poszerzenie działań profilaktycznych o próbę rozpoznania zagrożeń w środowisku miejskim – na terenie Sochaczewa. Do gry miejskiej pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – rozpoznanie lokalnych zagrożeń” zaprosiliśmy uczniów z okolicznych gimnazjów i wspólnie zastanawialiśmy się nad naszym bezpieczeństwem, dodatkowo, pod kierunkiem Jana Grobelskiego, młodzież ćwiczyła umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia niezwykle  ważne, bowiem od znajomości tychże zasad zależeć może czyjeś życie. Z bardzo wyraźnym zainteresowaniem spotkały się warsztaty „O tym, jak niszczą dopalacze”. Temat ten ciągle budzi duże emocje w kontekście częstych doniesień medialnych. Za nami też wielki finał opisanych działań, czyli Integracyjny piknik rodzinny pt. „Bawmy się razem”. Jednakże ze względu na wyjątkowość owego wydarzenia, pozwolę sobie opisać je w kolejnym artykule.

Należy więc ciągle uczulać młodzież na niebezpieczeństwa współczesnego świata, ale czynić to w sposób umiejętny, rozważny. Nie wystarczy tylko nazwać zagrożenie. Równie ważne jest danie uczniom do ręki narzędzi, za pomocą których będą umieli samodzielnie walczyć z nimi. Istotna też jest znajomość instytucji, pomocnych  w tej walce.

Mamy nadzieję, że  Program „Bezpieczna+” realizowany w ciągu dwóch miesięcy na terenie szkoły i poza nią  pozwolił uczniom otworzyć oczy na szereg niebezpieczeństw współczesnego świata i dał potrzebne narzędzia, by sobie z nimi poradzić. Takie przekonanie żywią odpowiedzialni za realizację wszystkich działań: dyrektor Dariusz Miłkowski, pedagog szkolny Katarzyna Najdzik – Stępień i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Jan Grobelski.

Bogusława Górnicka