Program „Czyste Powietrze”

0
52

W najbliższych dniach ogłoszony ma zostać nabór wniosków do programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program będzie realizowany przez dziesięć lat a jego łączny budżet to 103 mld zł.

W TYM MIEJSCU załączamy ulotkę dotyczącą programu.