Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej

0
15

Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje  na dzieci raz w roku do ukończenia przez nie 20-go roku życia lub do 24-go roku życia dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności .

Wnioski w przypadku świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej lub osoby będącej osobą usamodzielnianą należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

(druk wniosku będzie dostępny od 01.08.2020)

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o świadczenie można składać od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” przesłana zostanie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w siedzibie PCPR w Sochaczewie.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Sochaczewie, w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 65 pok. 22 (parter) lub pod numerem telefonu 46 864 18 04.

PCPR Sochaczew

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*