Program „Dobry Start” – wniosek

0
45

Poniżej wzór uaktualnionego wniosku „Dobry Start”

Przypominamy,

wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o świadczenie można składać od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.