Program ,,MÓJ PRĄD’’

0
46

Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeszedł na wnioski online w programie „Mój Prąd”. – Od 31 marca papier w „Moim Prądzie” staje się przeszłością – powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Żeby złożyć wniosek online trzeba mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Powyżej informacje skopiowane zostały ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Informuję Państwa, że z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 i ograniczeniami w pracy Urzędu, działa system zdalny wsparcia Państwa – Mieszkańców gminy Teresin  w zakresie doradztwa dotyczącego Programu Mój Prąd i Programu Czyste Powietrze.

Pomocy zdalnej udziela nasz pracownik – Marian Czyżewski – w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9-17.

Kontakt z panem Czyżewskim na adres mailowy: marian.czyzewski@teresin.pl , lub telefonicznie: nr telefonu 530 986 297

A oto praktyczne uwagi dla chcących złożyć wniosek do Programu Mój prąd według nowej procedury:

Złóż wniosek online

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Oto kolejne wskazówki:

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku. Usługa jest bezpłatna.

Ponadto informuję że do rozmowy wstępnej z naszym doradcą na temat budowy własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej, trzeba mieć co najmniej:

 1. Fakturę za zakup energii i usługę dystrybucji
 2. Zdjęcie połaci dachu domu lub działki (w przypadku wersji instalacji na gruncie).

Na podstawie tych danych doradca określi wstępnie: wielkość instalacji, jej typowe parametry, wymagania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, wielkość możliwego dofinansowania i jego źródła, wymagania jakie należy postawić Wykonawcy instalacji itp.

Zapraszamy do współpracy.