Program „Opieka wytchnieniowa”

0
31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rozpoczął rekrutację uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS Sochaczew ul. Warszawska 115 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 w pokoju nr 4.