Program Współpracy Gminy Rybno na rok 2018

0
86

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Konsultacje potrwają od 25 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Zarządzenie nr 96/2017 r. Wójta Gminy Rybno z dnia 25 października 2017 r.
Formularz konsultacji do zarządzenia nr 96/2017 r.
Program Współpracy Gminy Rybno na rok 2018