Projekt europejski „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”

0
15

Od 1.09.2018 r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

– Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).

 

W ramach projektu zapewniamy:

– profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
– wsparcia tj.:
* DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
* PORADNICTWO ZAWODOWE;
* COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
* WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
* PORADNICTWO RODZINNE;
* SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
* SZKOLENIA ICT
– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
– catering podczas szkoleń;
– poczęstunek podczas warsztatów;
– materiały szkoleniowe;
– zwrot kosztów dojazdu;

– stypendium szkoleniowe.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.

 

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:

nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciec@navigator-szkolenia.eu

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: http://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/

 

Z poważaniem Zespół Projektu
„Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”.