Projekt Lady w Załuskowie

„Projekt Lady” – taki tytuł nosi innowacja pedagogiczna realizowana w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Program innowacyjny skierowany do wychowanek MOW poświęcony jest propagowaniu wzorców kulturalnego zachowania, stosowania zwrotów grzecznościowych, dbania o wygląd zewnętrzny oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Wychowanki powinny zrozumieć, że zgodnie z ogólnie przyjętymi normami właściwie zachowanie ma diametralny wpływ na ich życie, a przestrzeganie tych norm sprawi, że będą akceptowane, cenione i szanowane w społeczeństwie.

W ramach innowacji w październiku odbyło się ogłoszenie Plebiscytu na Damę Miesiąca – wychowankę wykazującą wysoką kulturę osobistą. Ponadto, przygotowano gazetkę tematyczną „Magiczne słowa – przepraszam, proszę, dziękuję”. Ekspozycja gazetki na korytarzu miała na celu wyrabianie i utrwalanie nawyków zwrotów grzecznościowych i kształtowanie wiedzy na temat savoir-vivre. Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu było wdrażanie wychowanek do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej. W tym celu wychowanki 25 października udały się do kina Helios w Płocku na film „Hotel Transylwania 3”. Film opowiada o Draculi i jego rozterkach miłosnych. Książę Ciemności zaczyna się bowiem czuć samotnie, a tęsknota za zmarłą żoną przybiera na sile. Jego córka, w wyniku nieporozumienia, wnioskuje, iż Dracula jest po prostu przemęczony, więc zabiera go na wakacyjny rejs… Seans zapewnił niezapomnianą rozrywkę oraz poprawił humory dziewcząt, dzięki czemu mogły się rozerwać i na chwilę zapomnieć o codziennych szkolnych obowiązkach.

Jolanta Ziółkowska, Renata Załuga, Agnieszka Stenborowska