Projekt „Zawodowcy na start” w Garbolewskim

Projekt „Zawodowcy na start”, który jest realizowany w ZS CKP od 1 września 2017 roku przy współpracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i UPEMI w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, umożliwia uczniom technikum zdobycie nowych doświadczeń i uzyskanie umiejętności przydatnych w zawodzie, a wykraczających poza przekazywaną w szkole wiedzę, określoną podstawą programową. Dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba osób chcących uczestniczyć w projekcie była dużo większa niż liczba dostępnych miejsc. Dyrektor Julia Jakubowska – koordynator projektu wraz z wicedyrektor Anną Majcher wykazały się dużymi umiejętnościami logistycznymi i tak skorelowały zajęcia projektowe z zajęciami szkolnymi, żeby zakwalifikowani do projektu uczniowie mogli brać w nich udział. Od listopada 2018 roku trwają kursy języka angielskiego zawodowego dla obsługi turystycznej, logistyków i informatyków, a także kurs wyceny nieruchomości skierowany do techników budownictwa.

Od stycznia 2019 roku rozpoczęły się, zgodnie z harmonogramem, kolejne warsztaty i kursy, które potrwają do połowy lutego. Technicy informatycy uczą się programowania C++. Technicy logistycy odbywają szkolenie z programowania WF MAG i kurs obsługi wózków widłowych. Technicy budownictwa i technicy mechanicy poznają program Auto CAD. Technicy mechanicy zostaną zapoznani w lutym z programowaniem CNC – obrabiarki sterowane numerycznie. Zajęcia dla prawie wszystkich grup odbywają się w budynku szkolnym, co bez wątpienia jest dużym udogodnieniem dla uczestniczącej w nich młodzieży. Jedynie grupa mechaników zdobywająca arkana wiedzy odnośnie obrabiarek sterowanych numerycznie jeden dzień spędzi w budynku ZS CKP na warsztatach, podczas których pozna Solid Works – komputerowe wspomaganie rysowania, będące wprowadzeniem do obrabiarek, a następne dni w fabryce w Sokołowie na praktycznych zajęciach.

Do końca roku szkolnego uczniowie technikum będą mieli jeszcze możliwość, w ramach ćwiczenia umiejętności miękkich, wziąć udział w warsztatach „Postaw na talenty” oraz w szkoleniu z inteligentnych specjalizacji, którego głównym zagadnieniem będzie wejście na rynek pracy. W lipcu i sierpniu uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w firmach na terenie województwa mazowieckiego.

Bez wątpienia udział w projekcie „Zawodowcy na start” umożliwia naszym uczniom uzyskanie nowych umiejętności, zdobycie doświadczenia, poznanie swoich mocnych stron i pomaga w przygotowaniu do wykonywania, po skończeniu szkoły, wybranego zawodu. Dlatego dyrektor Julia Jakubowska poczyniła starania, żeby po zakończeniu obecnego projektu w sierpniu 2019 roku, szkoła mogła przystąpić, od nowego roku szkolnego, do kolejnych projektów. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

 M.Sz.

.