Przebudowa drogi w gminie Teresin

0
37

Przebudowa drogi w gminie Teresin, na odcinku od przedsiębiorstwa Bakoma do skrzyżowania z drogą gminną już została zakończona. Nowa nawierzchnia ma około 0,64 km długości. 

Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od wjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną dł. 0,64 km” w gminie Teresin zostało zakończone. Wykonawcą tej przebudowy była firma „Drog-Bet” z Sochaczewa. Inwestycja ta to koszt 1,3 mln zł.

Prace jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji to gruntowny remont. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – Rozbudowa odcinka drogi została wykonana zgodnie z wytycznymi inwestora. Wykonano wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy, przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania, przebudowę i budowę zjazdów do posesji i na działki niezabudowane, a także wykonanie elementów odwodnienia ulicy – rów przydrożny. 

Środki na remont tej drogi przekazało w części Województwo Mazowieckie. Fundusze te zostały przekazane w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dodatkowo do finansowania przebudowy dołożyła się firma Bakoma oraz Gmina Teresin.