Przebudowa ulic w Rybnie na finiszu

0
36

Dobiegły końca prace związane z przebudową ulic w miejscowości Rybno. Pracę polegały na przebudowie trzech odcinków dróg wewnętrznych oraz odcinka drogi gminnej. Na Osiedlu XXX-lecia wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz energooszczędnym oświetleniem ulicznym typu LED. Ulica Szkolna zyskała nową nawierzchnię asfaltową wraz z oświetleniem ulicznym.

Gmina Rybno na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.292.798,00 zł. Pozostałe koszty inwestycji zostały pokryte przez Gminę Rybno, a całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.846.842,34 zł.

Mieszkańcy Osiedla XXX-lecia i ulicy Szkolnej od dłuższego czasu apelowali o podjęcie działań, zmierzających do poprawy stanu tych dróg. Osiedle XXX-lecia miało nawierzchnię asfaltową, która była wykonana lata temu, natomiast na ulicy Szkolnej dotychczas nie było nawierzchni asfaltowej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mogliśmy zrealizować to zadanie, poprawiając komfort użytkowania dróg przez mieszkańców gminy oraz zwiększyć bezpieczeństwo poprzez montaż oświetlenia typu LED i progów zwalniających na Os. XXX-lecia i ul. Szkolnej. Dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu, staroście Jolancie Gonta oraz Bożenie Samson, która reprezentuje  naszą gminę w powiecie za jakże istotny wkład w pozyskanie środków budżetowych na ten cel. – powiedział wójt gminy Rybno Damian Jaworski.

.