Przeciw dopalaczom

0
16

24 września kramnicach miejskich odbędzie się bezpłatne szkolenie skierowane do kadry kierowniczej szkół, pedagogów, psychologów i pielęgniarek szkolnych z terenu miasta. Jego organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Szkolenie dotyczyć będzie nowych substancji psychoaktywnych i ich wpływu na życie młodych ludzi. Temat omówi Radosław Gruss – kierownik Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, komendant policji Michał Safjański przybliży istotę problemów narkotykowych występujących w powiecie sochaczewskim, a Danuta Radzanowska z Oddziału Higieny Pracy PSSE przypadki zatrucia środkami psychoaktywnymi w powiecie sochaczewskim w latach 2010 – 2019.