Przedszkole nr 3 ma nowego dyrektora

0
317

Zakończyła się ostatnia w tym roku procedura wyboru dyrektora miejskiej placówki oświatowej. Od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia 2022 roku Miejskim Przedszkolem nr 3 przy ul. Poprzecznej kierować będzie Krystyna Stańkowska. 11 lipca burmistrz Piotr Osiecki powierzył jej obowiązki dyrektora.

Krystyna Stańkowska to nauczyciel z czterdziestoletnim stażem. Od początku pracy zawodowej, czyli od 1978 roku, związała się ze Szkołą Podstawową nr 3, gdzie uczyła klasy I-III. Jednocześnie przez wiele lat była opiekunem gazetki szkolnej „Trójwieści” wydawanej w „Trójce”, która odnosiła sukcesy m.in. w Konkursie Młodych Dziennikarzy organizowanym przez „Ziemię Sochaczewską”.

W latach 2007-2012, na część etatu, pracowała w „Naszej Szkole”, czyli Niepublicznej Szkole z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji, a przez rok (2011/2012) była jej dyrektorem.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, a potem w 2000 roku studia podyplomowe z zakresu rewalidacji i resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. W 2004 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odebrała dyplom magistra oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem. W 2007 w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN ukończyła kolejne studia tym razem z zakresu terapii pedagogicznej. W 2011 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Jest wykwalifikowanym pedagogiem, terapeutą oraz ekspertem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. I właśnie z tej ostatniej działalności jest najbardziej znana w lokalnym środowisku, z pracy z zuchami (prowadzi gromadę „Leśne Bractwo”) i wieloletniego propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Jest czynnym instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza.

Podczas uroczystości powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola powiedziała, że traktuje je jako kolejne wyzwanie, które postara się dobrze zrealizować.