Przedszkole nr 3 ma nowego dyrektora

0
277

Zakończyła się ostatnia w tym roku procedura wyboru dyrektora miejskiej placówki oświatowej. Od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia 2022 roku Miejskim Przedszkolem nr 3 przy ul. Poprzecznej kierować będzie Krystyna Stańkowska. 11 lipca burmistrz Piotr Osiecki powierzył jej obowiązki dyrektora.

Krystyna Stańkowska to nauczyciel z czterdziestoletnim stażem. Od początku pracy zawodowej, czyli od 1978 roku, związała się ze Szkołą Podstawową nr 3, gdzie uczyła klasy I-III. Jednocześnie przez wiele lat była opiekunem gazetki szkolnej „Trójwieści” wydawanej w „Trójce”, która odnosiła sukcesy m.in. w Konkursie Młodych Dziennikarzy organizowanym przez „Ziemię Sochaczewską”.

W latach 2007-2012, na część etatu, pracowała w „Naszej Szkole”, czyli Niepublicznej Szkole z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji, a przez rok (2011/2012) była jej dyrektorem.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, a potem w 2000 roku studia podyplomowe z zakresu rewalidacji i resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. W 2004 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odebrała dyplom magistra oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem. W 2007 w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN ukończyła kolejne studia tym razem z zakresu terapii pedagogicznej. W 2011 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Jest wykwalifikowanym pedagogiem, terapeutą oraz ekspertem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. I właśnie z tej ostatniej działalności jest najbardziej znana w lokalnym środowisku, z pracy z zuchami (prowadzi gromadę „Leśne Bractwo”) i wieloletniego propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Jest czynnym instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza.

Podczas uroczystości powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola powiedziała, że traktuje je jako kolejne wyzwanie, które postara się dobrze zrealizować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*