Przesunięto terminy rozpoczęcia robót na Trojanowskiej i Głowackiego

0
45

16 i 17 marca miały się rozpocząć remonty dwóch powiatowych dróg leżących w granicach miasta, Trojanowskiej i Głowackiego, jednak w ostatniej chwili wykonawca robót powiadomił o przesunięciu tych terminów o tydzień.

Jak poinformował kierownik obydwu budów Krzysztof Pająk, na zmianę dat wpływ ma sytuacja w Polsce, czyli zamknięcie szkół i przedszkoli oraz zalecenia służb sanitarnych dotyczące ograniczania kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum. Do rozpoczęcia prac potrzebna jest pełna obsada pracowników, a z tą wykonawca robót, czyli pruszkowski Strabag, najwyraźniej ma problem. Stąd firma w swym komunikacie zastrzegła, że i nowe terminy mogą ulec zmianie.

Zakładając, że jednak uda się wejść na plac budowy, gruntowny remont trzeciego i ostatniego odcinka Trojanowskiej, od cmentarza komunalnego do granic miasta, zacznie się 23 marca w południe od montażu znaków informujących, że na czas prowadzenia robót wprowadza się zmiany w organizacji ruchu. Strabag opracował i uzgodnił objazdy zamkniętego dla ruchu odcinka Trojanowskiej. Oto szczegóły:

Objazd dla pojazdów o masie do 10 ton – jadąc od miasta w kierunku miejscowości Kożuszki Parcel należy skorzystać z ulicy Trojanowskiej, skręcić w lewo w Łąkową przechodzącą dalej w Młynarską. Tuż przed młynem Repsza i zajezdnią autobusową należy skręcić w prawo w ulicę Podgórną biegnącą do miejscowości Orły Cesin. Na końcu drogi, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i w ten sposób dojedziemy do miejscowości Nowe Mostki, gdzie można skręcić w prawo na Kożuszki (Błonie, Warszawę) lub w lewo na Żelazową Wolę (trasa na Leszno, Warszawę). Taki sam objazd obowiązuje w przeciwnym kierunku.

Objazd dla pojazdów powyżej 10 ton – jadąc od strony Chodakowa aleją 600-lecia kierowcy przecinają prosto skrzyżowania z ulicami Staszica i Trojanowską, z Pokoju i dalej skrzyżowane z Warszawską. Muszą dojechać do ronda u zbiegu Licealnej, Towarowej i Żyrardowskiej, skręcić na wiadukt kolejowy i po dotarciu do ronda skręcić w lewo na Warszawę, albo w prawo na Poznań czy Płońsk. Taki sam objazd obowiązuje w przeciwnym kierunku.

24 marca ma się rozpocząć przebudowa 645 metrów ulicy Głowackiego, biegnącej przy szkole muzycznej. Docelowo nowa jezdnia ma mieć 6 metrów szerokości, a obok niej pobiegnie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra. Nowy chodnik, na długości kilkudziesięciu metrów, ułożony będzie także po stronie ZSCKP – między ulicą Piłsudskiego a wjazdem prowadzącym do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Między rosnącymi tam drzewami projektantom udało się umieścić osiemnaście miejsc postojowych. Zadanie obejmuje też budowę kanalizacji deszczowej.

W przypadku ulicy Głowackiego objazd do miejscowości Czyste wyznaczono poprzez drogę krajową nr 92, czyli dawną „dwójkę”. Jadąc od miasta czy Poznania, na rondzie przy centrum handlowym Sonata należy skierować się na Warszawę. Około kilometra dalej, tuż za stacją benzynową skręcić w prawo i drogą gminną dojedziemy do wsi Czyste, a dalej do Ignacówki czy Kaźmierowa.

Remont dróg przeprowadzi ich zarządca, czyli Powiatowy Zarząd Dróg. Na prace powiatowi udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a dodatkowo wsparcie obiecało miasto. Ratusz dołoży do tych inwestycji niemal 850 tys. zł.

 

Remont ulicy Trojanowskiej (etap III)

wartość zadania: 2.274.172 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 1.696.629 zł

wkład miasta: 577.543 zł

 

Remont ulicy Głowackiego

wartość zadania: 2.619.916 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 2.354.324 zł

wkład miasta: 265.592 zł

.