Przetarg. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Nowa Sucha

0
39

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowy Kozłów Pierwszy, Kościelna Góra, Rokotów, Kozłów Biskupi – gm. Nowa Sucha

 

 

Załączniki (27)

Pobierz wszystkie załączniki

Ogłoszenie o zamówieniuPDF,  

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPDF,  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowyDOC,  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępneDOC,  

Załącznik nr 3 – Wykaz osóbDOC,  

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowaDOC,  

Załącznik nr 5 – Wzór umowyPDF,  

Załącznik nr 6 – Wzór karty gwarancyjnejPDF,  

Załączniki nr 7, 8 – OświadczeniaPDF,  

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – Nowy Kozłów PierwszyRTF,  

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót – Kościelna GóraRTF,  

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót – Kozłów BiskupiRTF,  

Załącznik nr 12 – Przedmiar robót – RokotówRTF, 

Załącznik nr 13 – Projekt Nowy Kozłów PierwszyPDF,  

Załącznik nr 13.1 – RysunekPDF,  

Załącznik nr 13.2 – Rysunek nr 1PDF,  

Załącznik nr 13.3 – Rysunek nr 2PDF,  

Załącznik nr 14 – Projekt Kościelna GóraPDF,  

Załącznik nr 14.1 – Rysunek nr 3PDF,  

Załącznik nr 14.2 – Rysunek nr 4PDF,  

Załącznik nr 14.3 – Rysunek nr 5PDF,  

Załącznik nr 15 – Projekt Kozłów BiskupiPDF,  

Załącznik nr 15.1 – Rysunek nr O1PDF,  

Załącznik nr 15.2 – Rysunek nr P1PDF, 

Załącznik nr 15.3 – Rysunek nr O2PDF, 

Załącznik nr 15.4 – Rysunek nr O3PDF, 

Załącznik nr 16 – Plan linii oświetlenia RokotówPDF,