Przetarg – działka przy Batorego

0
33

Burmistrz miasta Sochaczew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXV/241/12 z dnia 25.09.2012 r.

Nr ewidencyjny nieruchomości: 987
Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr: PL1O/00002981/8
Powierzchnia w ha: 0,0099
Położenie nieruchomości: ul. Batorego
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana
Przeznaczenie w planie miejscowym: Brak planu
Postąpienie na przetargu: 500 zł
Wadium: 1 000 zł
Cena wywoławcza (brutto): 21 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 24.06.2019 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.