Przetarg na działkę przy ul. Rybnej

0
59

BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXIV/268/2017 z dnia 24.03.2017 r.

 

Nr ewidencyjny nieruchomości: 284/2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr: PL1O/00047757/6

Powierzchnia w ha: 0,2094

Położenie nieruchomości: przy ul. Rybnej

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w  planie miejscowym: zabudowa zagrodowa (rolnicza) wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami-symbol 14.84RM – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym o pow. posiadanych przez właściciela gruntów rolnych co najmniej 1,0ha –symbol 14.87R

Postąpienie na przetargu: 1 000

Wadium: 4 000

Cena wywoławcza (brutto): 73 000

Przetarg  odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 21.07.2020 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew