Przetarg na niezabudowaną działkę przy ul. Kątowej

0
36

Burmistrz Sochaczewa ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Na nabycia jest niezabudowana działka przy ul. Kątowej o powierzchni 0,0915 ha.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą o numerze PL1O/00011804/0, numer ewidencyjny nieruchomości – 1386/4. Grunt nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 78 tys. zł, postąpienie na przetargu – tysiąc złotych. Obowiązuje wadium w wysokości 5 tys. zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia o godz.11.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 27 kwietnia na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.