Przetarg ofertowy: „Zakup, dostawa i montaż zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową”

0
24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE ZADANIA „ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO FILTRUJĄCEGO WODĘ BASENOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ ZŁOŻA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE”.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych (art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew tel. 46 862-77-59 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania w formule: „Zakup, dostawa zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową wraz z wymianą złoża dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie”.

Termin realizacji:  –     od 8 czerwca 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku

Termin płatności   –      do 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marzena Kacprzak – kierownik pływalni „ORKA”

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Przetarg ofertowy na wykonanie zadania w formule „Zakup, dostawa zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową wraz z wymianą złoża dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie”.

należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3 – parter pokój 01/17 Pływalnia „ORKA”.

Termin składania ofert upływa 19.04.2019 r. o godz. 13.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie zamawiającego pok. nr 01/17/A

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

SIWZ Przetarg ofertowy – Zakup, dostawa i montaż zbiornika filtrującego wodę basenową.pdf

Załączniki do pobrania.doc