Przymiarki do zmiany „50” w ekspresówkę

0
130

W ostatnich miesiącach rząd kilka razy zajmował się planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w pobliskim Baranowie. W październiku ubiegłego roku i pod koniec stycznia br. decydowano o etapach prac prowadzonych do 2023 roku, konieczności skomunikowania portu z największymi miastami, wskazano także inwestycje towarzyszące CPK. Są wśród nich koleje, drogi szybkiego ruchu i autostrady.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jedna z największych inwestycji rządowych najbliższych lat. Ostatnio informowaliśmy o przeprowadzonych w grudniu konsultacjach proponowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości w rejonie Sochaczewa i uwagach, jakie do tych planów ponownie zgłosił burmistrz miasta. W piśmie do CPK jasno zaznaczył, że nie ma zgody na poprowadzenie torów przez Kistki czy Chodaków, a jeśli szybka kolej koniecznie musi przechodzić przez Sochaczewa, to jedynym miejscem pod budowę linii jest północny kraniec miasta, rejon Plecewic.

Konsultacje planów drogowych
Pod koniec stycznia odbyły się konsultacje planów drogowych, jakie w związku z CPK kreśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreślająca, że już dziś trzeba wskazać korytarze drogowe, którymi za kilkanaście lat przebiegać będą odcinki autostrad i tras ekspresowych. W naszym rejonie GDDKiA planuje rozbudowę autostrady A2 Łódź – Wiskitki – Warszawa o dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach, budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Płock – Warszawa oraz najbardziej interesującą naszą społeczność – budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, która na dużych odcinkach ma przebiegać w śladzie przechodzącej obecnie przez Sochaczew drogi krajowej nr 50. „Pięćdziesiątka” to droga prowadząca z Mszczonowa przez Wiskitki, Bielice, Sochaczew, Ruszki i Młodzieszyn w kierunku mostu na Wiśle w Wyszogrodzie. Taki jest jej obecny przebieg, ale GDDKiA planuje go zmienić.

Wyznaczono korytarze
Pod koniec stycznia samorządowcy ziemi sochaczewskiej, w tym reprezentanci ratusza, wzięli udział w prowadzonych online konsultacjach zamierzeń przedstawionych przez GDDKiA dotyczących budowy trasy S10 oraz mającej się z nią połączyć trasy S50, stanowiącej zachodnią część obwodnicy stolicy. Uczestników zapoznano z wynikami Studium Korytarzowego (SK), najkorzystniejszym przebiegiem planowanych tras oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji. Studium Korytarzowe jest to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie studium pozwoli podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym miejscu projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu dróg.

Ominie Sochaczew od wschodu
GDDKiA chce z obecnej „pięćdziesiątki” zrobić trasę szybkiego ruchu i podczas konsultacji przedstawiła cztery warianty jej ewentualnego przebiegu. Każdy oznaczono innym kolorem – czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Za najlepszy autorzy studium uznali wariant zielony, wedle którego „50” byłaby rozbudowana do parametrów trasy szybkiego ruchu, obchodziła Sochaczew od wschodu i za Młodzieszynem ponownie wchodziła w ślad obecnej trasy nr 50. Wstępnie przyjęto, że między Wiskitkami a Wyszogrodem powstanie pięć węzłów pozwalających kierowcom wjechać na przyszłą ekspresówkę. Na wysokości Sochaczewa wskazano dwa węzły – na przecięciu „pięćdziesiątki” z trasą nr 92 (między miejscowościami Kożuszki Parcel i Chrzczany) oraz styku z drogą nr 580 prowadzącą z Sochaczewa przez Leszno do stolicy.

Za trzy lata studium techniczne?
Jak zapewniano, kreśląc warianty drogowe brano pod uwagę minimalną ingerencję w zabudowę mieszkaniową, minimalne kolizje z obszarami chronionymi, siecią kolejową, zbiornikami wodnymi, terenami wojskowymi, lotniskami, budynkami oświaty i zabytkami.
Na obecnym etapie niczego nie przesądzono, przebieg tras ma charakter jedynie orientacyjny, zatem o żadnych konkretach na razie nie może być mowy. GDDKiA podkreśla, że w kolejnym kroku nastąpi uszczegółowienie rozwiązań w postaci Studium Techniczno-Ekonomicznego i Środowiskowego (STEŚ). Jeśli zdobędzie pieniądze na studium, do końca 2021 roku planuje ogłosić przetarg na jego wykonanie.

Kolej i ekspresówka w jednym śladzie
Konsultacje przeprowadzono w trybie online i samorząd miasta wziął w nich udział. Wstępnie zaakceptowano propozycję, by poszerzona S50 obchodziła miasto od wschodu. Na zaprezentowanych mapach jej trasa jest niemal identyczna z zaproponowanym przez ratusz spółce CPK przebiegiem linii kolejowej dużych prędkości. W takiej wersji kolej i trasa szybkiego ruchu poprowadzone w jednym śladzie w minimalnym stopniu ingerują w tkankę miasta, dlatego wydaje się, że to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście to na razie bardzo wstępne plany i samorząd będzie uważnie śledził kolejne kroki GDDKiA oraz CPK.
GDDKiA zakłada, że pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej pojedziemy na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa będzie dostępna do 2035 roku.

(daw)

.