Przyszłość Mazowsza raz jeszcze

0
25

W gronie samorządowców i przedsiębiorców z obszaru subregionu żyrardowskiego rozmawiano w Resursie o przyszłości gospodarczej Mazowsza i specjalizacji naszego regionu. Spotkanie w Żyrardowie było ostatnim z cyklu regionalnych spotkań konsultacyjnych, realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Służyły one wypracowaniu wniosków, mających istotny wpływ na kształt dokumentów strategicznych i zakres interwencji publicznej planowanej w unijnej perspektywie 2020+.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali obecne założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, a także omówili stan prac nad aktualizacją dokumentu. Strategia to dokument niezbędny dla wszystkich, którzy będą się ubiegać o środki unijne – zwłaszcza z RPO WM 2020+. Zawarte w niej informacje są wskazówkami, na co władze Mazowsza będą kładły nacisk, by region mógł rozwijać się i konkurować z innymi regionami w Europie. Nasze miasto na debacie reprezentował burmistrz Piotr Osiecki.