Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

0
30

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 85/2020 z 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

Po przeprowadzeniu konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, Zarząd Powiatu w Sochaczewie przyznał dofinansowanie trzem podmiotom.

 

pełna treść Uchwały nr 85/2020 Zarządu Powiatu w Sochaczewie —> kliknij tu