PSZOK na razie nie działa

0
31

Gdzie wozić odpady?

29 lutego 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Chemicznej, zakończył swą działalność. W ratuszu prowadzona jest obecnie druga procedura przetargowa (w pierwszej nie było żadnej oferty) zmierzająca do wyłonienia firmy gotowej prowadzić PSZOK dla mieszkańców Sochaczewa.