PSZOK w Kątach – kiedy będzie dostępny dla mieszkańców?

0
61

Urząd Gminy Sochaczew realizuje obecnie procedurę przetargową, która, poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych, pozwoli również na wyłonienie operatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na powstanie nowego PSZOK. Taki punkt miałby powstać na terenie miejscowości Kąty w gminie Sochaczew. Zgodnie z przygotowaną procedurą przetargową miałby on rozpocząć swoje działanie od 1 lipca br. Jednak o tym czy będzie to możliwe będziemy mogli przekonać się dopiero po ogłoszeniu wyników przetargu.

Ważną kwestią są środki finansowe jakie zaproponują podmioty biorące udział w przetargu. Procedura, która była prowadzona do dnia 6 kwietnia br. nie dała niestety pozytywnego wyniku. Do przetargu stanęły dwie firmy Remondis oraz Partner Gospodarka Odpadami. Remondis zaproponował kwotę 5.384.914,87 zł, natomiast Partner 5.756.637,60 zł.

Każda z w/w kwot niestety przewyższa możliwości urzędu, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 600 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznano, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Urząd Gminy Sochaczew przygotowuje kolejną procedurę przetargową, która być może wyłoni wykonawcę usługi. Pozwoliłoby to na zorganizowanie i działanie PSZOK dla mieszkańców Gminy Sochaczew od 1.07.2020 r. Pracownicy Urzędu Gminy Sochaczew przypominają jednocześnie, że na dzień dzisiejszy jest możliwość przekazania selektywnych frakcji odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej w ramach miesięcznej opłaty (np. odpady budowlane i poremontowe, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone).

Niestety sytuacja na rynku odpadów jest bardzo trudna, samorządy zmagają z ogromnymi podwyżkami, zatem z odpowiedzią na to kiedy i czy PSZOK będzie działał od 1 lipca 2020 roku dla mieszkańców gminy Sochaczew musimy wstrzymać się do zakończenia procedury przetargowej, mając jednocześnie nadzieję na zgłoszenie się podmiotu, który zaproponuje cenę dostosowaną do możliwości urzędu.