QUIZ SPORTOWY

0
19

Zapraszamy do kolejnej zabawy. Tym razem QUIZ SPORTOWY. W każdy wtorek od dziś tj.13.04, 20.04 i 27.04.2021 r. prezentować będziemy quizy sportowe przygotowane przez dzieci, biorące udział w konkursie na quiz. Oczywiście autor quizu, nie może brać udziału w naszej zabawie.

W konkursie na quiz wyróżniliśmy: Nikolę i Lenę Kocik oraz Zuzię i Bartka Przybylskich. Zwycięzców zaprosimy po odbiór nagród podczas obchodów 20-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. O terminie poinformujemy mailowo.

W naszej zabawie należy odpowiedzieć na 10  pytań, wybierając przy każdym jedną   z  możliwych odpowiedzi. Zwycięża osoba, mająca największą liczbę udzielonych prawidłowych odpowiedzi. W przypadku równej ilości prawidłowych odpowiedzi decydować będzie najkrótszy czas rozwiązania quizu.

Rozwiązania przesyłamy za pośrednictwem funpaga MOSiR Sochaczew na Facebooku lub na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl .

Rozstrzygniecie następować będzie w ciągu tygodnia od jego publikacji. W każdym tygodniu przyznana zostanie nagroda główna.

Regulamin konkursu znajdziecie w zakładce Konkursy internetowe na stronie www.mosir.sochaczew.pl

Quiz sportowy 1.pdf