Rada Powiatu – szczegóły

0
181

Od zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie VI kadencji minął niespełna tydzień, a od wyborów samorządowych miesiąc. Radni dokonali pierwszych wyborów: znamy prezydium Rady oraz Zarząd Powiatu ze starostą na czele. Niebawem kolejna sesja, podczas której wyłonieni zostaną m.in. przewodniczący i członkowie komisji stałych Rady.

Tymczasem, przypomnijmy. Nowo wybrani radni powiatu sochaczewskiego, zgodnie z ustaleniami komisarza wyborczego, spotkali się 20 listopada na pierwszej sesji kadencji 2018-2023. Rozpoczął ją najstarszy wiekiem radny – Jerzy Krupa. Po raz drugi starostą sochaczewskim została Jolanta Gonta z PiS, zaś przewodniczącym Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski (PiS).

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Sochaczewie VI kadencji. Udział w niej wzięło 20 nowych radnych, bo choć Rada składa się 21 osób, to mandat złożył Marek Jaworski (N+Z), który przyjął ponownie stanowisko zastępcy wójta gminy Teresin a Komisarz Wyborczy jeszcze nie powołał radnego na jego miejsce.

Każda sesja inaugurująca nową kadencję ma zawsze inny przebieg niż kolejne. Wybierane jest prezydium Rady, a często i Zarząd Powiatu.

Wszyscy obecni radni na początku sesji złożyli uroczyste ślubowanie. Po zaprzysiężeniu przystąpili do wyboru prezydium Rady, starosty, wicestarosty i Zarządu Powiatu. Na stanowisko Przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Andrzeja Kierzkowskiego z PiS, który tę funkcję pełnił w minionej kadencji oraz Wandę Dragan z PiS, która ostatecznie odmówiła kandydowania. W tajnym głosowaniu Andrzej Kierzkowski otrzymał 14 głosów poparcia, obejmując tym samym posadę Przewodniczącego Rady Powiatu.

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu kandydował jeden radny – Jan Aleksander Łopata z N+Z, na którego zagłosowało 17 radnych. Na urząd starosty sochaczewskiego zgłoszono tylko jedną kandydaturę, dotychczasowego starosty Jolanty Gonta, która w wyborach samorządowych otrzymała rekordową w historii powiatu odrodzonego po roku 1998. liczbę głosów bo prawie 2 tyś. Rada bezwzględną większością głosów dokonała wyboru Jolanty Gonta na starostę sochaczewskiego na kolejne 5 lat.

– Serdecznie dziękuję mieszkańcom i obiecuję, że w obecnej kadencji, tak jak w poprzedniej będę mocno pracować na ich rzecz. Dołożę wszelkich starań, by nasza praca w samorządzie powiatowym była jak najbardziej efektywna. Otrzymałam od mieszkańców Sochaczewa ogromny mandat zaufania i dołożę wszelkich starań. by nie zawieść tego zaufania. Chcę, aby mieszkańcy, którzy zagłosowali na mnie i całą Radę wiedzieli, że my jesteśmy po to, by im służyć i jesteśmy dla nich. Dziękuję radnym za dokonanie tego wyboru i wszystkim, którzy moją kandydaturę aprobują – mówiła po głosowaniu starosta.

Jolanta Gonta na wicestarostę rekomendowała Tadeusza Głuchowskiego (SFS), zaś na członków Zarządu Powiatu: Annę Ulicka (PiS), Bożenę Samson (PiS), jak również Bogumiła Czubackiego (BS). Kandydatury te otrzymały poparcie Rady i tym samym nowy Zarząd został powołany.

Wicestarosta Tadeusz Głuchowski w imieniu własnym i nowo wybranych członków Zarządu Powiatu podziękował staroście za okazane zaufanie. – Wszyscy działaliśmy dla dobra powiatu, w nowej kadencji – jak dotychczas będziemy pracować rzetelnie, sumiennie i odpowiedzialnie – podkreślał.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Aneta Sowińska, członkowie Marek Fergiński oraz Dariusz Zielski.

Obecny na sesji poseł Maciej Małecki pogratulował radnym wyboru a tym samym zadeklarował pełną współpracę z nowo wybranymi władzami powiatu. Mówił, że przed radnymi trwająca aż 5 lat kadencja, na ten czas życzył dobrych inwestycji i zadań wykonywanych na rzecz mieszkańców. –  Łączy nas Ziemia Sochaczewska – podkreślił kończąc swoje wystąpienie. Do gratulacji dołączył się również burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, który życzył m.in. zrealizowania tych najodważniejszych planów.

Przypomnijmy, iż w powiecie sochaczewskim w wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 7 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe 5 mandatów, Sochaczewskie Forum Samorządowe 4 mandaty, Bezpartyjni Samorządowcy 2 mandaty, Niezależni Plus Zdrowie 2 mandaty, zaś 1 mandat przypadł Koalicji Obywatelskiej.