Rada wraca do pracy

0
30

7 października odbędzie się sesja rady miasta. W jej trakcie radni dokonają zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, zajmą się też projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta. Rada dokona wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się z prośbą o wskazanie pięciu ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, pięciu do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie oraz jednego ławnika do sądu pracy w Żyrardowie. Radni udzielą pomocy finansowej województwu mazowieckiemu, tj. zadeklarują, że ratusz pokryje koszty opracowania projektu przebudowy odcinka al. 600-lecia między torami wąskotorówki a ul. Trojanowską. Wyrażą swoją opinię na temat Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2019-2025. Pod obrady trafi też statut miasta.