Radni uchwalili stawkę za śmieci

0
120

Zgodnie z przewidywaniami najwięcej emocji podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wzbudziły tzw. uchwały śmieciowe. Po wielotorowej dyskusji, 12 głosami „za” radni przyjęli proponowaną przez burmistrza stawkę 19 zł za śmieci segregowane i 38 zł za niesegregowane.

Nowa stawka ma obowiązywać od 1 sierpnia i jest wynikiem dramatycznej sytuacji na rynku śmieciowym. Nie tylko w Sochaczewie, ale w całej Polsce.

Projekt uchwały referował wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, który wyjaśniał konieczność wprowadzenia wyższej opłaty. Wynika ona z podwyżki, jakiej zażądała firma Partner odbierająca odpady w Sochaczewie. W obliczu groźby zerwania umowy przez operatora ratusz zdecydował o zawarciu sądowej ugody. W związku z tym od kwietnia tego roku zryczałtowana opłata, jaką co miesiąc miasto przekazuje firmie śmieciowej, wzrosła z 420 do 630 tys. zł.

Radni przychylili się do propozycji burmistrza, aby miasto za okres od kwietnia do lipca wyłożyło brakującą kwotę z budżetu, a także na wprowadzenie od 1 sierpnia stawki miesięcznej obejmującej mieszkańców. Tak jak dotychczas zniżki w opłatach otrzymają posiadacze Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora 75 +.

Na sesji, która odbyła się 11 lipca, zatwierdzono także wzór nowej deklaracji i wprowadzono poprawki do regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Miasto Sochaczew.

.