Rajd rowerowy „Śladami Cichociemnych” w Brzozowie Starym

26 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym gościła uczestników rajdu rowerowego Beneq Team Klubu Kolarskiego przy O/Z PTTK PKN Orlen S.A z Płocka i Gąbińskiego Klubu Rowerowego Gąbin Team. W rajdzie uczestniczył Jan Kraśniewski – wójt gminy Iłów, pełniąc rolę przewodnika.

Uczestnicy rajdu pod kierunkiem Piotra Sebastianowicza Przodownika Turystyki Kolarskiej zapoznali się z historią Cichociemnych, a szczególnie historią zrzutu „Jacket” na las Paulinka – Załusków przedstawioną przez Iwonę Grzywacz – nauczyciela historii. Poznali również historię szkoły kultywującą tradycje Cichociemnych przedstawioną przez Andrzeja Grabarka – dyrektora szkoły.

Warto pamiętać, że w Brzozowie Starym polegli w walce z Niemcami pierwsi Cichociemni  tej formacji: rtm. Marian Jurecki ps. „Orawa” – dowódca grupy Jacket i kpt. Andrzej Świątkowski ps. „Amurat”. Brzozowska szkoła to najstarsza w Polsce szkoła nosząca imię Cichociemnych.

Po odpoczynku i posiłku w szkole uczestnicy rajdu udali się do miejsc pamięci związanych z historią Cichociemnych w Brzozowie Starym:
– na Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych – miejsce gdzie zginęli Cichociemni;
– do kościoła, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona spoczywającym na cmentarzu Cichociemnym;
– na grób Cichociemnych.

Uczestnicy rajdu oddali hołd także żołnierzom Września 1939 r. spoczywającym na cmentarzu, gen. bryg. Eugeniuszowi Godziejewskiemu – Piłsudczykowi i kpt. Bolesławowi Sejdakowi zmarłemu tragicznie pilotowi, absolwentowi brzozowskiej szkoły.

Rowerzyści w powrotnej drodze przez Wszeliwy poznali miejsce walki Cichociemnych w strażnicy we Wszeliwach i las Paulinka – Załusków.

„Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary” od lat dzięki brzozowskiej szkole cieszy się zainteresowaniem wielu ludzi. Szkoła gościła już wcześniej uczestników rajdów rowerowych z Sochaczewa i Łowicza, uczniów z wielu szkół powiatu sochaczewskiego i gostynińskiego.

Uczestnicy rajdu z Płocka i Gąbina  szczęśliwie zakończyli wyjazd do Brzozowa Starego. Podziękowali wójtowi gminy Iłów i dyrektorowi  Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym za gościnność i przybliżenie historii Cichociemnych.

Andrzej Grabarek

.