Razem po środki unijne

0
57

Dziś w budynku żyrardowskiej Resursy reprezentanci trzynastu jednostek samorządu terytorialnego, w tym burmistrz Sochaczewa, podpisali deklarację współpracy w ramach subregionu żyrardowskiego. To ważny moment, rozpoczynający nowy rozdział w ubieganiu się o różnego rodzaju dofinansowania pochodzące ze środków unijnych.

Od dłuższego czasu służby marszałka Mazowsza pracują nad nową Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2027. Te dwa dokumenty będą podstawą do dzielenia środków unijnych z nowego budżetu. W dużej części to od samorządów zależy, po jaką pulę pieniędzy sięgną z nowej perspektywy i do jakich projektów już dziś uda się przekonać marszałka, by ten następnie ujął je w strategii i RPO. Właśnie temu ma służyć Żyrardowski Obszar Funkcjonalny (ŻOF), by już teraz opisać obszary, w jakich lokalne samorządy mogłyby ze sobą współpracować, jakie duże projekty razem realizować. O wskazanie gmin, które wiele łączy, mają podobne cele, stopień rozwoju, podobne problemy do rozwiązania, marszałek poprosił prezydenta Żyrardowa. Tamtejszy samorząd dokonał oceny kilkudziesięciu gmin w swym sąsiedztwie i zaproponował, by Żyrardowski Obszar Funkcjonalny obejmował trzynaście z nich, w tym miasto Sochaczew.

Na dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele tych gmin podpisali deklarację współpracy w ramach ŻOF uznając, że kluczowa dla rozwoju ich gmin będzie współpraca w subregionie.

Nie jest tajemnicą, że nowy budżet unijny ma się opierać na zupełnie innych zasadach niż obecny. Od 2021 roku wspólnota znacznie mocniej chce wspierać nie pojedyncze gminy, ale grupy gmin, by w ten sposób zachęcić je do tworzenia projektów ponadlokalnych. Premiowane mają być pomysły wychodzące poza obszar jednego samorządu, poprawiające jakość życia mieszkańców regionu. A zatem, by skutecznie powalczyć o dotacje unijne, trzeba się zrzeszać i szukać wspólnych celów – np. w dziedzinie transportu, szkolnictwa, opieki nad dziećmi, wspierania lokalnego biznesu. Właśnie temu celowi ma służyć Żyrardowski Obszar Funkcjonalny – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Obszar funkcjonalny obejmuje trzynaście jednostek samorządu terytorialnego – pięć gmin powiatu żyrardowskiego (Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów), cztery gminy powiatu grójeckiego (Chynów, Grójec, Pniewy, Warka) i cztery samorządy powiatu sochaczewskiego (Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin i miasto Sochaczew).

daw

.