Regulamin I Mistrzostw Sochaczewa w Podciąganiu na Drążku i Pompkach

0
13

52570

 

Regulamin I Mistrzostw Sochaczewa w Podciąganiu na Drążku i Pompkach

 

1) TERMIN: 13 czerwiec 2015 (sobota), godz. 13.00
2) MIEJSCE: Sochaczew, ul. Chopina 101-Street Workout Park Siłownie Zewnętrzne
3) CEL:
– Propagowanie aktywnego stylu życia na świeżym powietrzu.
– Popularyzacja ćwiczeń siłowo – wytrzymałościowych
– Propagowanie poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń
– Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach
4) ORGANIZATOR: MOSIR Sochaczew, Grupa Pull and Push Team
5) SPONSORZY: MOSIR Sochaczew, Siłownia Cross-Park Full Body Workout
6) KONKURENCJE:
-Podciąganie na Drążku,
-Pompki na ziemi.
7) UCZESTNICTWO: Zawody mają charakter regionalny. Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni obowiązani są do posiadania pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w zawodach z czytelnym podpisem i podaniem tel. kontaktowego.
8) STRÓJ: Wymagany jest stój sportowy.
9) KOLEJNOŚĆ STARTU: Przy zapisach odbędzie się losowanie numeru startowego.
10) SPRAWY SPORNE: Decyzja sędziego sędziującego daną konkurencję jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniom
11) PROGRAM: –
-przyjmowanie zgłoszeń od godz 12.00-12.50
– konkurencje zostaną rozegrane od godz 13.00 w następującej kolejności:
1. Podciąganie na drążku.
2.Pompki na ziemi.
Po konkurencjach głównych nastąpi pokaz treningu Street Workout
12) DEKORACJA: nastąpi po każdej konkurencji.
13) NAGRODY: Za miejsca 1-3 Pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe(karnety, odżywki), wejścia na Pływalnię Orka, dla pozostałych dyplomy uczestnictwa.

14) Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w ww. imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.

REGULAMIN RYWALIZACJI:

PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU

1/WYKONANIE: Próbę wykonujemy wcześniej zadeklarowanym chwytem/nachwyt lub podchwyt/.Zaczynamy z pełnego zwisu o pełnym wyproście ramion i o wyprostowanych opuszczonych nogach. Na sygnał sędziego wykonujemy podciąganie bez pomocy nóg/nogi przez czas próby pozostają wyprostowane i opuszczone / do przeniesienia brody nad drążkiem ze wzrokiem skierowanym na wprost. Ruch kończymy pełnym zwisem z chwilowym zatrzymaniem o wyprostowanych ramionach gdzie następuje zaliczenie powtórzenia.
2/SĘDZIOWANIE:
Sędzia ocenia poprawność wykonania ruchu i zalicza poprawnie wykonane powtórzenia.
3/NIEZALICZENIE RUCHU:
-brak przeniesienia brody nad drążek ze skierowanym wzrokiem na wprost;
-brak zatrzymania w dolnym położeniu;
-brak pełnego wyprostu ramion w stawach łokciowych;
-wykonanie ruchu z pomocą pracy nóg;
-zawodnik opuści drążek;
-gdy nastąpi zmiana chwytu.
-ruch wykonany przed zaliczeniem poprzedniego powtórzenia.
4/WYGRANA: Wygrywa zawodnik z największą poprawnie wykonaną ilością powtórzeń. W przypadku remisu nastąpi dogrywka. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia o wygranej zadecyduje waga zawodnika /cięższy wygrywa/

POMPKI NA ZIEMI:

1)WYKONANIE:
-pozycja startowa – podpór przodem (czyli pozycja pompki)
-powtórzenia będą wykonywane na komendy sędziego,
-sędzia rozpoczyna „liczenie”: „dół”!- uginamy ramiona do pozycji końcowej, następnie na komendę „góra” prostujemy ręce w maksymalnym zakresie ruchu swojego stawu łokciowego, czekając na kolejna komendę „dół”, „góra”
-podczas próby tułów prosty, rozstaw ramion dowolny ale w trakcie wykonywania NIE WOLNO zmieniać rozstawu ani przechodzić np. z dłoni na pięści.
-ruch wykonujemy równomiernie całym ciałem, a nie np. górną częścią ciała.
-ramiona uginamy tak, aby klatką dotknąć ziemi.
2) SYSTEM RYWALIZACJI:
-system pucharowy,
-w zależności od liczby uczestników, osoby będą podzielone na grupy 2,3,4 osobowe. Najlepsi będą przechodzić do dalszych rund/półfinał, finał/-gdzie wyłonimy zwycięzcę.
3)NIEZALICZENIE RUCHU:
-nie prostowanie rąk w stawach łokciowych,
-nierównomierna praca ciała,
-brak schodzenie klatką do ziemi,
-nie wykonywanie powtórzeń w tempie narzucanym przez sędziego.
4)WYGRANA:
-zwycięża zawodnik w finale, który jako ostatni zostanie na placu boju-zaliczając poprawne powtórzenia.

MOSiR