Regulamin

§1. Sochaczew24.info jest stroną służącą do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie poruszonych tematów.

§2. Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania prawne mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

§3. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
– Administrator – osoba zarządzająca stroną i czuwająca nad jej właściwym funkcjonowaniem.
– Autor (również Redaktor Naczelny) – osoba tworząca treści informacyjne dla potrzeb działania strony. Redaktor naczelny może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników oraz autorów.
– Komentarz – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika nie będącego członkiem zespołu redakcyjnego.
-IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
-Cookies – niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.

§4. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.

§5. Każdy zarejestrowany użytkownik może komentować treści znajdujące się na stronie. Administrator portalu może czasowo wyłączyć konieczność rejestracji przed komentowaniem.

§6. Administratorzy oraz Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

§7. Zabronione jest umieszczanie na stronie treści oraz odnośników do treści, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw osób.

§8. Wszelka działalność marketingowa oraz reklamowa w obrębie strony wymaga zgody Administracji lub Redakcji portalu.

§9. Administrator i Redakcja pozostawiają sobie prawo usuwania wpisów których treść i forma nie odpowiadają założeniom dyskusji lub wymiany poglądów lub nie odpowiadają założeniom §3.

§10. Wszystkie treści dodawane przez Redakcję oraz Użytkowników będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim, chyba że zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, a o wspomniane dane wystąpi osoba, lub instytucja do tego uprawniona.

§11. Administratorzy i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i zamieszonych przez nich treści.

§12.
Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§13. Administratorzy i Redaktorzy mają prawo do usuwania i zmiany każdej treści która narusza niniejszy regulamin albo netykietę.

§14. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności treści:
– kolejno umieszczone w tym samym wątku przez tego samego użytkownika
– powielane w różnych miejscach na stronie
– błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
– będące formą ogłoszenia w miejscu do tego nie przeznaczonym
– nieczytelne pod względem stylistycznym,
– napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
– z rażącą ilością błędów ortograficznych,
– nie wnoszące treści merytorycznych,

§15. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administracji i Redakcji. Użytkownik łamiący regulamin może być usunięty (zbanowany).

§16. Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: „Ciasteczka”.

§17. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto użytkownika w ramach strony. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.

§18. Rejestracja i korzystanie ze strony Sochaczew24.info oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§19. Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia do wszelkich decyzji jak i treści regulaminu poprzez formularz kontaktowy.

Dane właściciela strony:
Strefa.pro Krzysztof Derdzikowski
NIP: 937-168-04-30