Rekordowa liczba nagród w roku szkolnym 2018/2019 w SP w Giżycach

W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach dzięki zaplanowanym działaniom edukacyjnym i wychowawczym, stworzono bogatą ofertę zajęć. Uczniowie mogli rozwijać swe zdolności i zainteresowania zgodnie z potrzebami i możliwościami. Efektem są sukcesy uczniów w licznych przedsięwzięciach i konkursach, a nawet najwyższe miejsca na szczeblu ogólnopolskim. Wysokie osiągnięcia świadczą o trafności doboru zajęć, metod i form pracy, wykorzystaniu różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych, zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. Wszystkie podejmowane działania przyczyniają się do promocji szkoły w środowisku.

Znaczące SUKCESY SZKOŁY to I m. zespołu uczniów kl. I i kl. II „Aktywne Witaminki” w etapie jesiennym  ogólnopolskiego konkursu:  „Zdrowo jem, więcej wiem!” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Ten sam zespół uczniów został LAUREATEM ogólnopolskiego konkursu: „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”, a także odniósł zwycięstwo w konkursie na szczeblu krajowym: Szkolna przerwa śniadaniowa – mlecza, z warzyw, owocowa. Najmłodsi uczniowie otrzymali też maksymalny  wynik  w Ogólnopolskim Teście o Bezpieczeństwie, przeprowadzonym w ramach programu edukacyjnego: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki temu szkoła otrzymała CERTYFIKAT. Klasy I – II mogą szczycić się również CERTYFIKATEM, uzyskanym dzięki aktywnemu uczestnictwu  w ogólnopolskim programie: „Wybieram wodę”.

Ponadto szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: LEPSZA SZKOŁA – Edycja 2018/2019  (język polski i matematyka) i zdobyła CERTYFIKAT.

Dużym osiągnięciem jest zdobycie NAGRÓD GŁÓWNYCH i uzyskanie tytułu LAUREATA w ogólnopolskich  konkursach SKO:  Skarbonka Pomysłów oraz  SKO w SGB, zorganizowanych przez Spółdzielczą Grupę Bankową przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Iłowie.

Uczniowie wykazali się również indywidualnie, zdobywając wysokie noty.

Jesteśmy bardzo dumni z ucznia kl. VII – Finalisty Konkursu Tematycznego: „Jan Paweł II – Papież wolnościBył to konkurs kuratoryjny.

Uczennica kl. VIII zajęła I m. w Konkursie Szkół Podstawowych Województwa Mazowieckiego nt. „Moje bezpieczne miejsce do nauki”, zorganizowanym przez CIOP PIB w Warszawie, a 3 uczniów zdobyło WYRÓŻNIENIA w w/w konkursie. Powód do dumy to także WYRÓŻNIENIE uczennicy kl. V w ogólnopolskim konkursie: Mój W-F: Zabawa, Zdrowie, Bezpieczeństwo, zorganizowanym przez w/w organizatora.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy przygotowane przez Zarząd LOP. W tej dziedzinie prym wiedzie oddział przedszkolny. W konkursie zorganizowanym w ramach projektu ornitologicznego LOP: POZWÓLMY PTAKOM MIESZKAĆ OBOK NAS – „Mój ulubiony ptak” oraz ,,Ulubiony mieszkaniec lasu”–– I m. i pozostałe na podium przypadły dzieciom z oddziału przedszkolnego, uczniom z kl. I, II, V i VII.

Jesteśmy również dumni z osiągnięć na SZCZEBLU POWIATOWYM – I m. kl. IV oraz ucznia z tej klasy, a także wyróżnienia dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów kl. II w XVI Edycji Powiatowego Konkursu Zbiórki Makulatury i Puszek Aluminiowych ;zwycięstwa uczennicy kl. V w konkursie powiatowym: Moja rodzinna miejscowość w legendzie, zorganizowanym przez Księgarnię Jogi w Sochaczewie.

Znaczące miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły w powiatowych konkursach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie: Nagroda specjalna dla ucznia kl. VII w XV edycji powiatowego konkursu WYDAJĘ WŁASNĄ KSIĄŻKĘ „(…) Zaczęło się na dworcu w Sochaczewie” oraz wyróżnienie dla uczennicy kl. V; wyróżnienie dla ucznia kl. VIII w konkursie: Reklama ulubionej książki – Tę książkę warto przeczytać oraz II m. ucznia kl. VII w Konkursie fotograficznym: Kolej na czytanie.

Ponadto uczniowie zdobyli: I m. w Konkursie na Ozdobę ChoinkowąII m. w IV Powiatowym Konkursie Literackim „List do…”, II m. w konkursie plastycznym KRUS„Bezpiecznie na wsi – Maszyna pracuje – dziecko obserwuje”, wyróżnienie w konkursie literackim „Świat bez przemocy”wyróżnienie w konkursie PCPR: ,,Razem mamy moc”.

Konkursach Międzyszkolnych zajęliśmy  I m. w Konkursie recytatorskim: Polska w literaturze dla dzieci; I m. w Konkursie plastycznym: „Tradycje wielkanocne w regionach Polski – pisanka wielkanocna, regionalna”. III m. i wyróżnienie w  V Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na Ozdobę Wielkanocną. 

Nasza szkoła była także organizatorem Gminnego Konkursu FotograficznegoWarzywa i owoce na co dzień i od święta pt. „ZDROWA KOMPOZYCJA Z WARZYW I OWOCÓW”. Tu również możemy się szczycić I miejscami w kategorii: oddział przedszkolny, klasy I – III, klasy IV – VIII oraz I m. ucznia klasy VII w organizowanym przez naszą szkołę Konkursie wiedzy historycznej z okazji Jubileuszu Giżyc. 

Ponadto liczne miejsca na podium w gminnych i powiatowych turniejach i rozgrywkach TENISA STOŁOWEGO, dowiodły, że nawet w małej szkole, mimo braku sali gimnastycznej można odnosić sukcesy. Edukacja jest ciekawa, rozwija zainteresowania uczniów, a także kompensuje brak możliwości skorzystania z pełnej oferty rekreacyjno-sportowej.

Wielkie brawa dla uczniów i ich opiekunów za umiejętne rozwijanie pasji i zdolności, zaangażowanie w konkursach, wytrwałość i systematyczność oraz życzenia dalszych sukcesów i owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym.

Gratulacje i podziękowanie dla dyrektor Anny Kopki za stałe wspieranie uczniów i nauczycieli, cenne rady i wskazówki, wszelką pomoc i życzliwość oraz skuteczną motywację. 

Opracowanie: Małgorzata Orzeszek