RODZINY ZASTĘPCZE – POSZUKIWANE !!

0
49

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie poszukuje kandydatów na RODZINY ZASTĘPCZE.

Każda osoba, bez względu na to, jakie ma wykształcenie, ile ma lat, czy ma dzieci, czy żyje w związku małżeńskim, partnerskim, czy też jest singlem, może zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.

Nie wymagamy szczególnych warunków lokalowych.

Rodzinom Zastępczym oferujemy:

  • wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
  • comiesięczne wsparcie finansowe dla każdego dziecka w kwocie 1050 zł
  • 500+ na każde dziecko
  • bezpłatne szkolenia w siedzibie PCPR w Sochaczewie
  • wparcie PCPR: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, specjalisty pracy z rodziną, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, specjalisty pracy socjalnej

Ponadto rodziny zastępcze mogą się również ubiegać o:

  • jednorazowe środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka,
  • pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
  • środki finansowe na utrzymanie domu rodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 46 864 18 05, 46 864 18 01, bądź osobiście w siedzibie PCPR w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, parter pok. 17 (budynek Starostwa Powiatowego).