Rok 2020 w DPS

0
64

Rok 2020 okazał się rokiem innym niż dotychczas znane nam lata

Jest to trudny czas dla większości ludzi, ale szczególnie ciężki dla osób starszych, a zwłaszcza dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznych. Zostali oni ze względów bezpieczeństwa w trosce o ich zdrowie, często i życie uziemieni w placówkach. Wszystkiemu winna pandemia koronawirusa COVID-19. Niemożność spotkania z rodziną, znajomymi powoduje iż często jesteśmy smutni lub przygnębieni, co może skutkować różnym zachowaniem. Mimo tak wielu ograniczeń mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nie poddają się. Dzielnie znoszą trudy rozłąki. Szczególnie ważna w tym ciężkim okresie jest terapia i wszelkie zajęcia z nią związane. Pensjonariusze bardzo aktywnie biorą udział zajęciach począwszy od wszelkich gier, turniejów, poprzez aktywną pracę w ogrodzie, gdzie obfite zbiory wykorzystywane są podczas zajęć kulinarnych. Mieszkańcy odkrywają swoje talenty muzyczne, plastyczne i inne, o które wcześniej by się nie podejrzewali. Oby mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie zawsze dopisywał dobry humor

Beata Lińska

.