Rowerem przy torach

0
52

Temat budowy ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejki wąskotorowej jest cały czas aktualny, a o tym, co dzieje się w sprawie, dyskutowano w czasie ostatniej sesji rady miasta. Bardzo wiele teraz zależy od spółki PKP Nieruchomości. Sprawa wróciła przy okazji dyskusji o planach rozwoju ekotransportu na terenie miasta.

10 lutego radni jednogłośnie uchwalili Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Sochaczewa opisującą kierunki rozwoju ekologicznego transportu oraz wyzwania przed jakimi stanie miasto i jego mieszkańcy. Z dokumentu wynika, że jeśli mieszkańcy zaczną przesiadać się z samochodów do autobusów, powstanie więcej ścieżek rowerowych, poprawi dojazd zza Bzury do centrum miasta, zyska na tym nasze otoczenie. Mniej samochodów na ulicach to niższa emisja tlenków azotu i tlenków siarki, mniejsza ilości gazów cieplarnianych wyrzucanych do atmosfery, mniej pyłów i spalin samochodów.

Za wyzwanie stojące przed miastem w najbliższych latach eksperci pracujący nad strategią uznali dalszą budowę ścieżek rowerowych (+13 km), miejsc postojowych dla rowerów, zakup elektrycznych pojazdów komunalnych, lepsze skomunikowanie wschodniej i zachodniej części miasta oraz uruchomienie publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych np. w rejonie Urzędu Miasta, szpitala, dworca PKP oraz centrum handlowego Sonata. Strategia wskazuje także na konieczność lepszego doświetlenia chodników i przejść dla pieszych, rozbudowę sieci biletomatów i tablic dynamicznego rozkładu ZKM, obniżenie kosztów zakupu energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie ZKM oraz innych spółek miejskich.

Eksperci zasugerowali, by do 2030 roku połączyć aktualnie istniejące ścieżki rowerowe w spójny układ komunikacyjny, a mają temu służyć dwie dodatkowe trasy dla rowerów. Pierwszy z odcinków, o długości 5,5 km, przebiegałby od ul. Staszica przez kładkę nad Bzurą, szpital, osiedle Karwowo aż do Chodakowa. Drugi, o długości 5,3 km, prowadziłby wzdłuż torów kolei wąskotorowej, od ul. Licealnej do ul. Mostowej w Chodakowie. Jak zastrzegli autorzy studium, wskazane propozycje mają charakter bardzo ogólny, pokazują proponowane kierunki tras i mogą stanowić jedynie podstawę do dalszych prac projektowych. Tak jest z pewnością z trasą biegnącą za Bzurą, bo pomysł budowy ścieżki w śladzie torów wąskotorówki nie jest nowy. O to, na jakim etapie jest jego realizacja pytał w czasie sesji wiceprzewodniczący rady miejskiej – Edward Stasiak.

Samorząd miejski cały czas prowadzi działania, aby pozyskać potrzebne tereny, których właścicielem jest spółka PKP Nieruchomości. Zwróciliśmy się do niej z ofertą przejęcia działek potrzebnych pod budowę ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów kolei wąskotorowej. Tym sposobem udałoby się nam „spiąć” całą aktualnie istniejącą sieć, bo ścieżki znajdują się m.in. w ul. Trojanowskiej, Olimpijskiej czy Warszawskiej. Powstałby jeden logiczny układ komunikacyjny do przemieszczania się po terenie Sochaczewa – mówił zastępca burmistrza, Dariusz Dobrowolski.

Do tej pory wykonaliśmy podziały geodezyjne gruntów wzdłuż torów kolejki, tak by wydzielić teren pod torami kolejki wąskotorowej a pozostałą część przejąć pod budowę ścieżki. Dokumentację przesłaliśmy do zaopiniowania PKP i czekamy na odpowiedź. Ostatnie pismo z prośbą o możliwie szybką odpowiedź, bo zależy nam na czasie, wysłaliśmy w październiku 2020 roku. Nieco inaczej sprawa wygląda z terenem między ulicami Głowackiego i Olimpijską po którym kiedyś biegły tory pociągów towarowych. Chcieliśmy go przejąć od PKP, koleje zaproponowały jego sprzedaż, więc poprosiliśmy o wycenę, na którą czekamy – dodał wiceburmistrz.

Przedsięwzięcie mające na celu połączenie ścieżką rowerową Sochaczewa z Puszczą Kampinoską bez wątpienia stworzy kolejny walor turystyczny dla naszego miasta, dlatego Edward Stasiak dopytywał zastępcę burmistrza czy były prowadzone rozmowy z gminą Brochów i innymi samorządami, tak aby kontynuować trasę, by wykraczała poza miasto. Dariusz Dobrowolski potwierdził, że rozmowy się odbyły. Dodał też, że na poziomie samorządu województwa marszałek proponował ostatnio kompleksowe rozwiązania, aby zintensyfikować powstawanie ścieżek rowerowych na Mazowszu. Niewykluczone, że w najbliższych latach pojawią się programy umożliwiające dofinansowanie tego typu przedsięwzięć np. z funduszy europejskich, dlatego plany budowy ciągu rowerowego wzdłuż torów wąskotorówki stają się coraz bardziej realne.

Gdy pracowano nad strategią elektromobilności, o ocenę sieci dróg rowerowych i potrzebę budowy następnych ścieżek zapytano mieszkańców Sochaczewa. Okazało się, że większość ankietowanych chce rozbudowy sieci dróg dla jednośladów, a aż 73,5 proc. spośród nich zdecydowałoby się na podróżowanie rowerem, gdyby w mieście nastąpiła poprawa warunków i jakości podróży. Obecnie w granicach miasta jest ok. 14 km ścieżek zbudowanych przy drogach miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Najnowsze ścieżki powstały przy ul. 15 Sierpnia i  Chopina.

Autorzy studium proponują nie tylko rozbudowę ścieżek rowerowych ale też uruchomienie szesnastu publicznych ładowarek dla samochodów elektrycznych o mocy 11 i 22 kW. Wskazali pięć potencjalnych lokalizacji: szpital (2 ładowarki), centrum handlowe Sonata (4), Urząd Miasta (2), rejon PKP (4) dworzec PKP (4). Na mapie umieściliśmy dodatkowy szósty punkt, gdyż firma planująca budowę osiedla mieszkaniowego na polach czerwonkowskich zapowiedziała, że publiczny punkt ładowania samochodów będzie częścią tej inwestycji.