Rusza grupa wparcia

0
22

Zapraszamy na spotkania
,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Grupę tworzą osoby borykające się ze zjawiskiem szeroko rozumianej przemocy.

Idea grupy polega na:
• wzajemnym pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia,
• swobodnym wyrażaniu swoich przeżyć, doświadczeń, dzieleniu się własnymi odczuciami i opiniami bez obawy przed krytyczną oceną,
• w grupie można po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych.

W grupie znajdziesz:
• życzliwych Ci słuchaczy,
• bezpieczne miejsce,
• osoby, które tak jak Ty doświadczają krzywdy w małżeństwie lub związku,
• możliwość dzielenia się swoimi problemami,
• możliwość uczenia się od innych, którzy borykają się z podobnymi problemami, sposobów radzenia sobie z nimi,
• naszą grupę dodatkowo wzbogacimy o wiedzę na temat Twojej sytuacji psychologicznej

Podczas spotkań dowiesz się  o:
• prawidłowościach psychologicznych związanych ze zjawiskiem przemocy domowej,
• możliwościach obrony przed sprawcą przemocy,
• skutkach przemocy w rodzinie,
• powodach, dla których pozostajesz w związku krzywdzącym,
• sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

,,Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” prowadzą psycholog Martyna Wojciechowska oraz pedagog Ewa Kajetaniak.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu:

W pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00.

I piętro pokój 112