Rusza kwalifikacja wojskowa

0
109

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Sochaczewie w okresie od 20 do 27 marca. W tych dniach stawiennictwu przed komisją podlegają mężczyźni. Kwalifikacja kobiet odbędzie się 11 kwietnia. Nowością jest, że kwalifikacja wojskowa odbędzie się w innym niż w latach poprzednich miejscu, a mianowicie w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 w Chodakowie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999:

– czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

  1. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacji nie należy mylić z poborem do wojska, gdyż jej celem jest tylko określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym, które ukończyły 18 rok życia.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym osobiście Urząd Miejski w Sochaczewie – pokój nr 116, parter – Referat Spraw Obywatelskich lub telefonicznie 46 862-22-35 wew. 318. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba jest zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Należy podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawienie się skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami. Grozi za to grzywna i przymusowe doprowadzenie do komisji przez policję.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, które są podstawą do stawienia się na kwalifikacji oraz dodatkowo wezwania imienne, które będą dostarczane osobom podlegającym kwalifikacji. Treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego są dostępne na stronach Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie: wszwwarszawa.wp.mil.pl.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. 1 Maja 16, Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 116, telefon 46 862-22-35 wew. 318, a także na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku: wkuplock.wp.mil.pl.