Ruszyły prace na cmentarzu wojennym

0
46

Wyłoniono wykonawcę nowych krzyży i tabliczek epitafijnych, które staną na cmentarzu wojennym w Trojanowie. Na ogłoszony przez ratusz przetarg wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą zaproponowała Firma Kamieniarska „Road Memory” z Grabowca koło Zamościa.

Właściciel firmy, mistrz kamieniarski Sławomir Chudoba za 669 tys. zł wykona 287 krzyży z litego granitu oraz tyle samo tabliczek epitafijnych. Nowe tabliczki mają być grawerowane, wykonane ze stali, wzorowane na żołnierskich znakach tożsamości z 1931 roku.

Przypomnijmy, że Sochaczew pozyskał w czerwcu rządową dotację w wys. 2,6 mln zł na gruntowną modernizację trojanowskiej nekropolii. Prace remontowe na cmentarzu już trwają i obejmą m.in.: przebudowę ogrodzenia obiektu od strony zachodniej; wymianę nawierzchni; wymianę wraz z montażem 287 krzyży na granitowe; wymianę 287 tabliczek epitafijnych weryfikację w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) listy osób pochowanych; modernizację kwatery wojennej żołnierzy AK poległych w miejscowości Bronisławy poprzez wykonanie repliki mogiły z granitu; wymianę tablic na monumentach na nowe ze zaktualizowaną treścią.

Sochaczewska nekropolia to największy na świecie cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w jednej bitwie. Powstał w latach 1940–1952. Spoczywa na nim 3 693 żołnierzy WP, ofiary cywilne oraz żołnierze Armii Krajowej polegli we wsi Bronisławy. Do tej pory znanych i upamiętnionych na tabliczkach epitafijnych jest tylko 160 żołnierzy. Pracownikom Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą udało się zidentyfikować w sumie 534 osoby, których nazwiska zostaną teraz upamiętnione.

Nadzów archeologiczny podczas prac na cmentarzu, sporządzenie jego pełnej dokumentacji, zweryfikowanie w CAW listy osób spoczywających na sochaczewskiej nekropolii burmistrz powierzył muzeum ziemi sochaczewskiej, wraz z pieniędzmi na przeprowadzenie tych prac.

Przez kilkadziesiąt lat cmentarz wojenny w Trojanowie przechodził jedynie kosmetyczne naprawy oraz zabiegi pielęgnacyjne. Teraz pojawiła się szansa na całościową modernizację nekropolii. Czasu jest bardzo mało, ale jak zapewnia burmistrz, samorząd zrobi wszystko, aby inwestycja była gotowa na obchody 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

O tym, jak ważna to sprawy świadczy fakt, że 18 czerwca w Warszawie została podpisana umowa na przekazanie dotacji, zaraz po tym ratusz ogłosił przetarg, a w środę 10 lipca rozpoczęły się prace na cmentarzu.

.