Rybno. Azbest 2020 r. – realizacja zadania ukończona

0
12

Zakończyliśmy prace związane z realizacją zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2020 roku”. Gmina Rybno na ten cel otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% kosztów zadania tj. 29 664,90 zł.

.